Skip to content
Hon, yksityiskohta, 2016

Stipendi 2000

Joakim Sederholm

Teokseni käsittelevät paljon tunteita ja ihmisten välisiä suhteita, joten inspiroidun ihmisistä ja ihmisyydestä sekä mikro- että makrotasolla.

Meri ja saaristo ovat aina olleet minulle tärkeitä energialähteitä, mutta ne ovat toimineet myös suorana inspiraationa. Teokseni käsittelevät paljon tunteita ja ihmisten välisiä suhteita, joten inspiroidun ihmisistä ja ihmisyydestä sekä mikro- että makrotasolla.

Piirrän paljon, moni asia ilmenee ja kehittyy paperilla, mutta niitä ei oikein voi kutsua luonnoksiksi tai valmiiksi suunnitelmiksi, piirustukset ovat ennemminkin itsenäisiä teoksia. Useimmiten työt kehittyvät paljon prosessin aikana, koska se on eräänlaista havaintojen ja mittasuhteiden etsimistä.

Työrauhan saavuttaminen on vaikeinta, sen tunteen, että on aikaa taiteelle ja että voi työskennellä ilman psyykkistä häirintää. Siihen vaikuttaa tietenkin paljon taloudellinen tilanne.

Tunne työn tasaisesta etenemisestä on euforinen, mutta suurta iloa tietysti tuo, kun joku kertoo, että on saanut vahvoja elämyksiä taiteestani, että sillä on ollut syvempi merkitys jonkun elämälle.

Teoksesta Kaikin Tavoin (2017) – Uutta suomalaista kuvanveistoa

Teokset

Lisää teoksia löydät taiteilijan kotisivuilta.