Skip to content

Veistokset

”Utriaisen veistokset ovat tutkielmia muodon, tilan ja valon vuorovaikutuksista. Kaarevat metallipinnat heijastavat ympäristön jokaisen valonlähteen ja tuntuvat herkimmillään heijastavan omaa valoaan. Veistosten hahmot näyttävät monesti veden tai tuulen aineettomilta liikkeiltä.”

Juhani Pallasmaa (Raimo Utriainen – Soiva Viiva, 2007)

raimo-utriainen-veistokset-vari

Veistoksieni teemoihin heijastuu erilaisia perustuntoja ympäristöstäni, jotka ovat painuneet alitajuntaani: Suurten merien rannoille horisontista saapuvien aaltojen intervallit, hiekka-aavikoitten yksinäisyys, tulivuorten kraaterien rajaama huikea tila, lumipeitteisten tunturien ja veden hiomien paljaiden kallioiden plastinen pelkistyneisyys…

Suoran viivan valinta veistosteni ilmeenantajaksi jo 50-luvun lopulla on arkkitehtuuriopintojeni heijastumaa. Arkkitehtuuri, asemakaavasta lähtien, hahmottaa kokonaisnäkemystäni, pyrkimystäni sopeutua siihen. Myöhempinä vuosina työskentelyyni liittyneet vertikaali-horisontaaliakselistot voitaneen myös tulkita ajatusyhtymiksi arkkitehtuuriin.

Raimo Utriainen, 1980