Skip to content
Installaationäkymä yksityisnäyttelystä Kööpenhaminassa. Kuva: Kevin Malcolm
Installaationäkymä yksityisnäyttelystä Helsingistä, SIC.

Stipendi 2018

Mikko Kuorinki

Mikko Kuorinki pohtii taiteellisessa työskentelyssään kielen ja esineen välisiä merkityksiä. Kielellinen ilmaisu, tai tarkemmin kielen kyky ja pyrkimys ilmaista, on ollut lähtökohtana useille Kuoringin teoksille – esineille ja installaatioille.

Asiantuntijalausunto

Mikko Kuorinki on syntynyt Rovaniemellä 1977. Hän aloitti taiteellisen toimintansa 15-vuotiaana julkaisemalla pienlehtiä ja musiikkia. Nykyään Helsingissä asuva Kuorinki toimii pääasiallisesti kuvataiteen kontekstissa valmistamalla esineistä ja teksteistä koostuvia installaatioita, näyttelykokonaisuuksia ja julkaisuja. Teosten materiaaleina voivat toimia yhtä lailla tavarat, huoneet, tekstit, laulunpätkät ja roskat. Kuoringin työskentelyä määritteleekin eräänlainen dokumentaarisuus: muovaamisen ja muokkaamisen sijaan hän tarrautuu kiinni siihen mitä on käsillä, sillä juuri tämä arkipäiväinen, näennäisesti merkityksetön, avautuu hänelle mysteerinä.

Mikko Kuorinki pohtii taiteellisessa työskentelyssään kielen ja esineen välisiä merkityksiä. Kielellinen ilmaisu, tai tarkemmin kielen kyky ja pyrkimys ilmaista, on ollut lähtökohtana useille Kuoringin teoksille – esineille ja installaatioille.

Hän tekee yhä enenevässä määrin teoksia kollektiivisesti. Kuorinki on toteuttanut teoskokonaisuuksia yhdessä niin kuvataiteilijoiden, artesaanien kuin runoilijoiden kanssa. Kuorinki päästää irti yksilökeskeisestä taiteen tekemisestä ja luottaa kumppaneihinsa; yhteistyö on aidosti vuorovaikutteista ja teos syntyy dialogissa tekijöiden kesken. Yhdessä tekeminen on myös osa Ruler -kollektiivia, jonka Kuorinki muodostaa taiteilija Diego Brunon kanssa. Ruler mahdollistaa ja kuratoi kokonaisuuksia. Kuoringin toimijuus taiteilijana on laajempaa kuin vain omien teosten tuottaminen.

Kuorinki on työskennellyt pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, kuitenkin työtapojaan aina uudelleen tarkastellen. Hänen taidettaan voi lähestyä osana käsitetaiteen perinnettä, mutta hän on herkkä oman aikamme tarkkailija, mikä ilmenee mm. materiaalivalinnoissa. Kuoringin käsitteelliset teokset löytävät sulavasti kontekstinsa kansainvälisen nykytaiteen kentällä.

Piia Oksanen ja Jani Ruscica

Teokset

Lisää teoksia löydät taiteilijan kotisivuilta.