RAIMO UTRIAISEN TAIDESÄÄTIÖ

Raimo Utriainen perusti nimeään kantavan taidesäätiön vuonna 1993.  Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja pitää julkisesti nähtävillä säätiölle luovutettuja tai sen muuten hankkimia taideteoksia, edistää kuvanveistotaiteen tuntemista, tukea taloudellisesti ja muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseen kuvataiteessa.


Säätiö on myöntänyt apurahoja nuorille kuvanveistäjille vuodesta 2000 lähtien. Apurahan saajat valitsee hallituksen nimeämä kaksihenkinen asiantuntijaraati, joka muodostuu kuvanveiston kentällä aktiivisesti toimivista henkilöistä. Raadin jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Apurahan suuruus on ollut 7000 euroa vuosina 2000 – 2008, 10 000 euroa vuosina 2011 – 2017 ja 12 000 euroa vuonna 2018.

English