RAIMO UTRIAISEN TAIDESÄÄTIÖ
 

Raimo Utriaisen taidesäätiö perustettiin vuonna 1993. Säätiön tarkoituksena on perustajansa taiteellisen tuotannon tunnetuksi tekeminen ja nuoren suomalaisen kuvanveiston tukeminen sen kaikissa muodoissa. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on ollut löytää Raimo Utriaisen kokoelmalle pysyvä säilytyspaikka. Vuonna 2006 säätio allekirjoitti deponointisopimuksen Espoon taidemuseon EMMAn kanssa.

Vuodesta 2000 lähtien säätiö on myöntänyt apurahoja nuorille kuvanveistäjille. Valinnoissaan säätion hallitus on käyttänyt apunaan asiantuntijaraatia, joka muodostuu kahdesta kuvanveiston kentällä aktiivisesti toimivasta jäsenestä. Raadin jäsen hoitaa tehtävää keskimäärin kaksi vuotta. Vuoteen 2008 asti, apurahat olivat 7.000 euron suuruisia. Vuodesta 2011 summa on ollut 10.000 euroa.

 
  English